EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:198:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 198, 27 юли 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 198

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
27 юли 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1308 на Съвета от 26 юли 2022 година за прилагане Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1309 на Комисията от 26 юли 2022 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на определени растения за засаждане от вида Malus domestica с произход от Украйна и Сърбия

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1310 на Комисията от 26 юли 2022 година за започване на разследване във връзка с евентуалното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1408 върху вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана, с произход от Индонезия, чрез внос на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана, изпращани от Турция, независимо дали са декларирани с произход от Турция, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/1311 на Съвета от 17 юни 2022 година за разрешаване на започването на преговори с Кралство Норвегия за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

14

 

*

Решение (ЕС) 2022/1312 на представителите на правителствата на държавите членки от 20 юли 2022 година за назначаване на съдии в Общия съд

16

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1313 на Съвета от 25 юли 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

17

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1314 на Съвета от 26 юли 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2021/1277 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Ливан

18

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/1315 на Съвета от 26 юли 2022 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1316 на Комисията от 25 юли 2022 година за изменение на Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер С(2022) 4341)

22

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top