EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:187:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 187, 14 юли 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 187

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
14 юли 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/1206 на Съвета от 12 юли 2022 година относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения по граждански или търговски дела

1

 

*

Конвенция за признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения по граждански или търговски дела

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1207 на Съвета от 12 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Хърватия

16

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1208 на Съвета от 12 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Хърватия

18

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1209 на Комисията от 5 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за налагане на административни глоби и методите за тяхното изчисляване и събиране ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1210 на Комисията от 13 юли 2022 година за установяване на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация и актуализациите им ( 1 )

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/1211 на Съвета от 12 юли 2022 година за приемане на еврото от Хърватия на 1 януари 2023 г.

31

 

*

Решение (EС) 2022/1212 на Съвета от 12 юли 2022 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banco de Portugal

35

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 276/21/COL от 8 декември 2021 година относно норвежката карта на регионалните помощи за периода 2022—2027 г. (Норвегия) [2022/1213]

37

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 година за създаване на космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС ( OB L 170, 12.5.2021 г. )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top