EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:184:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 184, 11 юли 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 184

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
11 юли 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1180 на Комисията от 11 януари 2022 година за поправка на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1181 на Комисията от 8 юли 2022 година за изменение на преамбюла на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1182 на Комисията от 4 юли 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Derecske alma“ (ЗГУ)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1183 на Комисията от 8 юли 2022 година за изменение на приложения II и IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 по отношение на уведомяването на равнището на Съюза и докладването на равнището на Съюза за откриване на някои болести от списъка ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1184 на Комисията от 8 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1185 на Комисията от 8 юли 2022 година за издаване на разрешение на Съюза за групата биоциди „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family“ ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1186 на Комисията от 8 юли 2022 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди L+R Propanol PT1 Family ( 1 )

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1187 на Комисията от 7 юли 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕC) 2022/493 по отношение на окончателното разпределение между държавите членки на помощта от Съюза в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата за периода от 1 август 2022 г. до 31 юли 2023 г. (нотифицирано под номер С(2022) 4873)

56

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1188 на Комисията от 8 юли 2022 година за изменение на приложения I и II към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/260 по отношение на държавите членки или части от тях, за които са одобрени национални мерки за някои болести по водните животни в съответствие с член 226, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

59

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 на Комисията от 8 юли 2022 година относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия (нотифицирано под номер С(2022) 4962)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top