EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:183:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 183, 8 юли 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 183

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
8 юли 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страни, и Нова Зеландия, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1171 на Комисията от 22 март 2022 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета с цел добавяне на оползотворените материали с висока чистота като категория съставни материали в ЕС продуктите за наторяване ( 1 )

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1174 на Комисията от 7 юли 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 по отношение на някои подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването ( 1 )

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1175 на Комисията от 7 юли 2022 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република, след подновяване на разследването с цел изпълнение на решенията от 4 май 2022 г. по съединени дела T-30/19 и T-72/19 във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1579 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1690

43

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1176 на Комисията от 7 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои UV-филтри в козметични продукти ( 1 )

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1177 на Комисията от 7 юли 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/683 чрез въвеждане и актуализиране на точките по отношение на някои системи за безопасност в образците на информационния документ и сертификата за съответствие на хартиен носител и чрез коригиране на системата за номериране на сертификатите за одобряване на тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел ( 1 )

54

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1178 на Комисията от 7 юли 2022 година за неудължаване на спирането на действието на окончателните антидъмпингови мита, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1784, върху вноса на алуминиеви плосковалцовани продукти с произход от Китайската народна република

71

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1179 на Комитета по политика и сигурност от 7 юли 2022 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и за отмяна на Решение (ОВППС) 2022/217 (ATALANTA/4/2022)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top