EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:160:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 160, 15 юни 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 160

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
15 юни 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/922 на Съвета от 9 юни 2022 година за създаването и функционирането на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1053/2013

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/923 на Комисията от 11 март 2022 година за поправка на текста на шведски език на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1189 за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от конкретни родове или видове ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/924 на Комисията от 8 юни 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Spreewälder Gurkensülze“ (ЗГУ)]

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/925 на Комисията от 14 юни 2022 година за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 по отношение на болестите от списъка при водните животни и по отношение на списъка на животинските видове и групите животински видове, които представляват значителен риск от разпространение на болестите от списъка ( 1 )

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top