EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:138:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 138, 17 май 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 138

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
17 май 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/748 на Съвета от 16 май 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2015/735 относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/749 на Комисията от 8 февруари 2022 година за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2417, във връзка с преминаването към нови бенчмаркове, с които са обвързани някои договори за извънборсови деривати ( 1 )

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/750 на Комисията от 8 февруари 2022 година за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, във връзка с преминаването към нови бенчмаркове, с които са обвързани някои договори за извънборсови деривати ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/751 на Комисията от 16 май 2022 година относно неодобрението на активното вещество хлоропикрин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2022/752 на Съвета от 5 април 2022 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Bank of Greece

13

 

*

Решение (ОВППС) 2022/753 на Съвета от 16 май 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2019/938 в подкрепа на процес на изграждане на доверие с цел установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и всякакви други оръжия за масово унищожение

15

 

*

Решение (ОВППС) 2022/754 на Съвета от 16 май 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2019/797 относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки

16

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/755 на Съвета от 16 май 2022 година за изпълнение на Решение (ОВППС) 2015/740 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан

17

 

*

Решение (ЕС) 2022/756 на Комисията от 30 септември 2021 година относно мерките SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN), приведени в действие от Италия и регион Сардиния в полза на Saremar (нотифицирано под номер С(2021) 6990)  ( 1 )

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/757 на Комисията от 11 май 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1182 по отношение на хармонизираните стандарти за системите за управление на качеството, стерилизацията и прилагането на управлението на риска при медицински изделия

27

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2022/758 на Комисията от 27 април 2022 година относно защитата на журналистите и защитниците на правата на човека, които се ангажират с участието на обществеността, от стратегически съдебни производства („стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“)

30

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Управителния съвет № 28/2022 от 4 април 2022 година относно вътрешните правила за ограничения на определени права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на дейности, извършвани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана

45

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/428 на Съвета от 15 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна ( OB L 87 I, 15.3.2022 г. )

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top