EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:132:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 132, 6 май 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 132

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
6 май 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/702 на Комисията от 5 май 2022 година за разрешаване на употребата на тинктура от лечебен лопен като фуражна добавка за някои животински видове ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/703 на Комисията от 5 май 2022 година за подновяване на разрешението за употреба на препарат от Bacillus velezensis DSM 15544 като фуражна добавка за отбити прасенца, за разрешаване на употребата за всички видове и категории птици, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/897, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2312 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1081 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 333/2010, Регламент (ЕС) № 184/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/893 (притежател на разрешението: Asahi Biocycle Co. Ltd., представлявано в Съюза от Pen & Tec Consulting S.L.U.) ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/704 на Комисията от 5 май 2022 година за изменение и поправка на някои приложения към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/705 на Комисията от 5 май 2022 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

64

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/706 на Комисията от 5 май 2022 година за определяне на правила за прилагането на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите и процедурите за признаване на дългосрочната всеотдайност и изключителния принос към Механизма за гражданска защита на Съюза (нотифицирано под номер С(2022) 2884)  ( 1 )

102

 

*

Решение № 1/2022 на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, от 5 май 2022 година във връзка с приемането на оперативни насоки за провеждането на форума на гражданското общество [2022/707]

107

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top