EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:107:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 107, 6 април 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 107

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
6 април 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2022/542 на Съвета oт 5 април 2022 година за изменение на директиви 2006/112/ЕО и (ЕС) 2020/285 по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност

1

 

*

Директива (ЕС) 2022/543 на Съвета от 5 април 2022 година за изменение на директиви 2008/118/ЕО и (ЕС) 2020/262 по отношение на магазините за безмитна търговия, разположени на френския терминал на тунела под Ламанша

13

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/544 на Съвета от 4 април 2022 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за оперативните дейности, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Молдова

16

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/545 на Комисията от 26 януари 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните устройства за записване на данни от инциденти и за одобряване на типа на тези системи като отделни технически възли и за изменение на приложение II към посочения регламент ( 1 )

18

 

*

Регламент (ЕС) 2022/546 на Комисията от 31 март 2022 година за временна забрана на риболова на морски костур в зона 3M на NAFO от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/547 на Комисията от 5 април 2022 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на свръхпопиващи полимери с произход от Република Корея

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/548 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2022 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници във връзка със заявление от Франция – EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Решение (ЕС) 2022/549 на Съвета от 17 март 2022 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз във втората част на четвъртото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака по отношение на приемането на решение за изменение на приложения А и Б към посочената Конвенция

78

 

*

Решение (ЕС) 2022/550 на Съвета от 17 март 2022 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз във втората част на четвъртото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака по отношение на приемането на решение за установяване на прагове за отпадъците, съдържащи живак, съгласно член 11, параграф 2 от посочената конвенция

80

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/551 на Комисията от 4 април 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/85 на Комисията относно еквивалентността на регулаторната рамка на Съединените американски щати по отношение на централните контрагенти, които са лицензирани от и са под надзора на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ, с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

82

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/552 на Комисията от 4 април 2022 година за определяне, че националните борси за търговия на ценни книжа в Съединените американски щати, които са регистрирани в Комисията по ценните книжа и борсите, спазват правно обвързващите изисквания, които са еквивалентни на изискванията, определени в дял III от Директива 2014/65/ЕС, и подлежат на ефективен надзор и правоприлагане ( 1 )

85

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2022/553 на Комисията от 5 април 2022 година относно мониторинга на наличието на Alternaria токсини в храните

90

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top