EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:100:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 100, 28 март 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 100

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
28 март 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/486 на Комисията от 21 януари 2022 година за изменение на приложения I и III към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методите за изчисляване на разходите за публична интервенция

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/487 на Комисията от 21 март 2022 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания („Raschera“ (ЗНП)

4

 

*

Регламент (ЕС) 2022/488 на Комисията от 25 март 2022 година за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/489 на Комисията от 25 март 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на срока на одобренията на активните вещества флубендиамид, L-аскорбинова киселина, спинеторам и спиротетрамат ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/490 на Комисията от 25 март 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на някои растения за засаждане от видовете Juglans regia L., Nerium oleander L. и Robinia pseudoacacia L. с произход от Турция и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1213 по отношение на фитосанитарните мерки за въвеждането на тези растения за засаждане на територията на Съюза

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/491 на Комисията от 25 март 2022 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EC) 2022/492 на Европейския съвет от 24 март 2022 година за избор на председател на Европейския съвет

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/493 на Комисията от 21 март 2022 година за определяне на окончателното разпределение между държавите членки на помощта от Съюза в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата за периода от 1 август 2022 г. до 31 юли 2023 г. и за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/462 (нотифицирано под номер С(2022) 1580)

55

 

*

Решение (ЕС) 2022/494 на Комисията от 25 март 2022 година за потвърждаване на участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2021/693 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“

59

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2022/495 на Комисията от 25 март 2022 година относно мониторинга на наличието на фуран и алкилфурани в храните

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top