EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:087:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 087, 15 март 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 87

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
15 март 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/421 на Комисията от 14 март 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/422 на Комисията от 14 март 2022 година за определяне на техническите спецификации, мерки и други изисквания за въвеждането на децентрализираната информационна система, посочена в Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/423 на Комисията от 14 март 2022 година за определяне на техническите спецификации, мерки и други изисквания за въвеждането на децентрализираната информационна система, посочена в Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/424 на Комисията от 14 март 2022 година за изменение и поправка на приложения I, IV, XV, XVI, XVII и XXI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на списъците на трети държави, територии или зони, или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на еднокопитни животни, месни продукти, мляко, коластра, продукти на основата на коластра и млечни продукти, естествени обвивки и водни животни ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/425 на Комисията от 14 март 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 по отношение на отлагането на преходните дати за използването на определени безпилотни летателни системи в „неограничената“ категория и датата на прилагане за основни сценарии за операции, изпълнявани във или извън обсега на видимост ( 1 )

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/426 на Съвета от 14 март 2022 година за разрешаване на започването на преговори по споразумение за статута между Европейския съюз и Република Молдова относно оперативните дейности, извършвани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Молдова

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top