EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:043:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 043, 24 февруари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 43

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
24 февруари 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/268 на Комисията от 23 февруари 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/898 по отношение на наименованието на притежателя на разрешението за препарат от Bacillus licheniformis (ATCC 53757) и неговата протеаза (EC 3.4.21.19) като фуражна добавка и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/982 по отношение на наименованието на притежателя на разрешението за препарат от бензоена киселина, калциев формат и фумарова киселина като фуражна добавка ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/269 на Комисията от 23 февруари 2022 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/270 на Комисията от 23 февруари 2022 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1410 за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis DSM 28710 като фуражна добавка за кокошки носачки, домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки, видове домашни птици за разплод и декоративни птици (притежател на разрешението Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/271 на Комисията от 23 февруари 2022 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1760 за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 25841 като фуражна добавка за всички видове свине, включително свине майки, с изключение на кърмещи свине майки, с цел ползотворно въздействие върху прасенцата сукалчета (притежател на разрешението Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/272 на Комисията от 23 февруари 2022 година за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна добавка за всички животни от семейство Suidae, различни от отбити прасенца и свине майки, и за кучета (притежател на разрешението: Prosol S.p.A.) ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/273 на Комисията от 23 февруари 2022 година за разрешаване на употребата на препарати от Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 и Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 като добавки за силаж за всички животински видове ( 1 )

17

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/274 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в луминесцентни лампи със студен катод и в луминесцентни лампи с външни електроди за специални цели ( 1 )

25

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/275 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в други натриеви лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) за целите на общото осветление ( 1 )

29

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/276 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи за целите на общото осветление ( 1 )

32

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/277 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи за целите на общото осветление < 30 W с продължителност на експлоатация, равна на или по-голяма от 20 000 часа ( 1 )

35

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/278 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в металхалогенни лампи ( 1 )

38

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/279 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в други газоразрядни лампи за специални цели ( 1 )

41

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/280 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в други газоразрядни лампи с ниско налягане ( 1 )

44

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/281 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи за специални цели ( 1 )

47

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/282 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в нелинейни лампи с трилентов луминофор ( 1 )

51

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/283 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в натриеви лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) с подобрен индекс на цветопредаване за целите на общото осветление ( 1 )

54

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/284 на Комисията от 16 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в двуцокълни линейни луминесцентни лампи за целите на общото осветление ( 1 )

57

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/285 на Съвета от 22 февруари 2022 година за назначаване на двама членове и един заместник-член, предложени от Република Малта, в Комитета на регионите

60

 

*

Решение (ЕС) 2022/286 на Съвета от 22 февруари 2022 година за назначаване на член, предложен от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

62

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/287 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в луминесцентни лампи за други цели на общото осветление и за специални цели ( 1 )

64

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/288 на Комисията от 22 февруари 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/570 по отношение на способностите на rescEU за осигуряване на подслон и промяната на изискванията за качество на способностите за осигуряване на екипи за спешна медицинска помощ тип 3 (нотифицирано под номер C(2022) 963)  ( 1 )

68

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/289 на Комисията от 22 февруари 2022 година за създаване на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) за анализ и експериментиране във връзка с екосистемите (AnaEE-ERIC) (нотифицирано под номер C(2022) 933)  ( 1 )

73

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2022/290 на Съвета от 22 февруари 2022 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

79

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от 21 февруари 2022 година за изменение на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия [2022/291]

84

 

*

Решение № 2/2022 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от 21 февруари 2022 година за изменение на Решение № 7/2020 за съставяне на списък от 25 лица, които желаят и могат да изпълняват функциите на членове на арбитражен състав съгласно Споразумението [2022/292]

86

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Делегирано решение № 271/21/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 3 декември 2021 година за създаване на многогодишна програма за контрол за периода 2022—2026 г., който да се извърши в Исландия и Норвегия с цел проверка на прилагането на законодателството на ЕИП в областта на храните и във ветеринарната област [2022/293]

87

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 ( OB L 435, 6.12.2021 г. )

93

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2026 на Комисията от 13 септември 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 по отношение на някои временни дерогации от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на пазарните смущения в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19, и срока на прилагане на тези дерогации ( OB L 415, 22.11.2021 г. )

94

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1702 на Комисията от 12 юли 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на допълнителни елементи и подробни правила за набора от показатели по InvestEU ( OB L 339, 24.9.2021 г. )

95

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808 на Комисията от 22 март 2021 година относно изпълнението на аналитични методи за остатъци от фармакологичноактивни субстанции, използвани при животни, отглеждани за производство на храни, и относно тълкуването на резултати, както и относно методите, които трябва да се използват за вземане на проби, и за отмяна на решения 2002/657/ЕО и 98/179/ЕО ( OB L 180, 21.5.2021 г. )

96

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 година за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите ( OB L 455, 20.12.2021 г. )

97

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/547 на Комисията от 29 март 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 по отношение на процедурите за създаване и използване на ADIS и EUROPHYT, издаването на електронни ветеринарни здравни сертификати, официални сертификати, ветеринарни здравни/официални сертификати и търговски документи, използването на електронни подписи и функционирането на TRACES и за отмяна на Решение 97/152/ЕО ( OB L 109, 30.3.2021 г. )

98

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top