EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 031, 14 февруари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
14 февруари 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/192 на Комисията от 20 октомври 2021 година за изменение на регулаторните технически стандарти, въведени с Делегиран регламент (ЕС) № 1151/2014 на Комисията относно информацията, която трябва да се съобщава при упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/193 на Комисията от 17 ноември 2021 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2014 за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури по отношение на информацията, която трябва да се съобщава при упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/194 на Комисията от 10 февруари 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно мeсо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/195 на Комисията от 11 февруари 2022 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/683 по отношение на информационния документ, сертификатите за одобряване на превозно средство, протокола за резултатите от изпитвания и сертификатите за съответствие на хартиен носител ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/196 на Комисията от 11 февруари 2022 година за разрешаване на разширяването на употребата и промяната в спецификациите на обработена с UV лъчи мая за хляб (Saccharomyces cerevisiae) като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/197 на Комисията от 17 януари 2022 година за определяне на общ фискален маркер за газьол и керосин (нотифицирано под номер C(2022) 74)

52

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/198 на Комисията от 9 февруари 2022 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2022) 890)  ( 1 )

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top