EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:026:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 026, 7 февруари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 26

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
7 февруари 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/158 на Комисията от 4 февруари 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1641 относно вноса от Съединените американски щати на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/159 на Комисията от 4 февруари 2022 година за одобряване на активното вещество с нисък риск Bacillus amyloliquefaciens — щам IT-45, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/160 на Комисията от 4 февруари 2022 година за определяне на еднаква минимална честота на някои видове официален контрол, извършван с цел проверка на съответствието с ветеринарно-здравните изисквания на Съюза съгласно Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1082/2003 и (ЕО) № 1505/2006 ( 1 )

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/161 на Комисията от 3 февруари 2022 година за приключване на процедурата за разглеждане относно пречките пред търговията по смисъла на Регламент (ЕС) 2015/1843, въведени от Мексиканските съединени щати и изразяващи се в мерки, които засягат вноса на „Tequila“

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/162 на Комисията от 4 февруари 2022 година за установяване на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изчисляването, проверката и докладването на намаляването на потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба и предприетите от държавите членки мерки за постигане на това намаление ( 1 )

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top