EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:023:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 023, 2 февруари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
2 февруари 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/139 на Комисията от 16 ноември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на управлението, съхранението и подмяната на запасите в банките на Съюза за антигени, ваксини и диагностични реактиви и по отношение на изискванията за биологична сигурност, биологична безопасност и ограничаване на биологичното въздействие във връзка с дейността на тези банки ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/140 на Комисията от 16 ноември 2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на банките на Съюза за антигени, ваксини и диагностични реактиви ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) 2022/141 на Комисията от 21 януари 2022 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на натриеви карбонати (E 500) и калиеви карбонати (E 501) в непреработени главоноги ( 1 )

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/142 на Комисията от 31 януари 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1741 по отношение на докладването на обема на производството и за поправка на посоченото решение за изпълнение (нотифицирано под номер С(2022) 451)  ( 1 )

25

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top