EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:011:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 011, 18 януари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 11

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
18 януари 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/63 на Комисията от 14 януари 2022 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавката в храните титанов диоксид (E 171) ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/64 на Комисията от 17 януари 2022 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/761 и (ЕС) 2020/1988 по отношение на системата за управление на някои тарифни квоти и количествата, които могат да бъдат внесени в рамките на някои тарифни квоти

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/65 на Комисията от 17 януари 2022 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

13

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2022/66 на Съвета от 17 януари 2022 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

52

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2022/67 на Европейската централна Банка от 6 януари 2022 година за изменение на Насоки (ЕС) 2021/830 относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции (ЕЦБ/2022/1)

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top