EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:429:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 429, 1 декември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 429

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
1 декември 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2021 година за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/2102 на Съвета от 28 юни 2021 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

15

 

*

Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

17

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2103 на Комисията от 19 август 2021 година за определяне на подробни правила за функционирането на уебпортала в съответствие с член 49, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета

65

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2104 на Комисията от 19 август 2021 година за определяне на подробни правила за функционирането на уебпортала в съответствие с член 49, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета

72

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2105 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на методика за отчитане на социалните разходи

79

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на общите показатели и подробните елементи на набора от показатели за възстановяване и устойчивост

83

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2107 на Комисията от 26 ноември 2021 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно мeсо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

92

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2108 на Комисията от 29 ноември 2021 година за изменение за 323-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

97

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2109 на Комисията от 30 ноември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/704 с оглед на въвеждането на изменения от административен характер в разрешението на Съюза за групата биоциди „INSECTICIDES FOR HOME USE“ ( 1 )

99

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2110 на Комисията от 30 ноември 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

108

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/2111 на Съвета от 25 ноември 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, по отношение на създаването на работна група в областта на рибарството и приемането на нейния процедурен правилник

146

 

*

Решение (ЕС) 2021/2112 на Съвета от 25 ноември 2021 година за назначаване на заместник-член, предложен от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

151

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2113 на Комисията от 30 ноември 2021 година за установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Ел Салвадор, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза ( 1 )

152

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2021 на Специализирания комитет, създаден с на член 8, параграф 1, буква п) от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, от 29 октомври 2021 година във връзка с изменението на приложенията към Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност [2021/2114]

155

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2021/2059 на Комитета по политика и сигурност от 23 ноември 2021 година за подновяване на разрешението за военната операция на Европейския съюз в Средиземноморието (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021) ( OB L 422, 26.11.2021 г. )

192

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top