EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:426:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 426, 29 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 426

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
29 ноември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2076 на Комисията от 26 ноември 2021 година за разрешаване на употребата на L-триптофан, получен от Escherichia coli KCCM 80210, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2077 на Комисията от 26 ноември 2021 година за разрешаване на употребата на L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2078 на Комисията от 26 ноември 2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Европейската база данни за медицинските изделия (Eudamed)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2079 на Комисията от 26 ноември 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на гъбен прах с витамин D2 като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2080 на Комисията от 26 ноември 2021 година за разрешаване на употребата на L-хистидин монохидрохлорид монохидрат, получен чрез ферментация с Escherichia coli NITE SD 00268, като фуражна добавка за всички видове животни, с изключение на риби ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2081 на Комисията от 26 ноември 2021 година относно неподновяването, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на одобрението на активното вещество индоксакарб и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2082 на Комисията от 26 ноември 2021 година за определяне на реда и условията за прилагане на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общата европейска схема за класификация на риска ( 1 )

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2083 на Комисията от 26 ноември 2021 година за преустановяване на прилагането на мерките в областта на търговската политика по отношение на определени продукти с произход от Съединените американски щати, въведени с регламенти за изпълнение (ЕС) 2018/886 и (ЕС) 2020/502

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top