EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:415:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 415, 22 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 415

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
22 ноември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2026 на Комисията от 13 септември 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 по отношение на някои временни дерогации от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на пазарните смущения в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19, и срока на прилагане на тези дерогации

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2027 на Комисията от 13 септември 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/884 по отношение на дерогациите от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 с цел преодоляване на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в лозаро-винарския сектор, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2028 на Комисията от 15 ноември 2021 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Cerezas de la Montaña de Alicante“ (ЗГУ)

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2029 на Комисията от 19 ноември 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на 3-фукозиллактоза (3-FL) като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

9

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2030 на Комисията от 19 ноември 2021 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на веществото N,N-диметилформамид ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2031 на Комисията от 19 ноември 2021 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно мeсо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/2032 на Съвета от 19 ноември 2021 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на военните части, обучавани от мисията на ЕС за обучение в Мозамбик

25

 

*

Решение (ОВППС) 2021/2033 на Съвета от 19 ноември 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2019/97 за подкрепа на Конвенцията за забрана на биологични и токсични оръжия в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top