EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:380:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 380, 27 октомври 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 380

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
27 октомври 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1880 на Комисията от 26 октомври 2021 година за поправка на текста на полски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 за определяне на схема за ефективност и за таксуване в Единното европейско небе ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1881 на Комисията от 26 октомври 2021 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от имидаклоприд във или върху определени продукти ( 1 )

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1882 на Съвета от 25 октомври 2021 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от страните по Европейския фонд за развитие с цел финансиране на този фонд, по отношение на третата част от вноската за 2021 година

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 ( OB L 65, 25.2.2021 г. )

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top