EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:366:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 366, 15 октомври 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 366

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
15 октомври 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1810 на Комисията от 14 октомври 2021 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ципродинил във и върху боровинки, червени боровинки, френско грозде и цариградско грозде ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1811 на Комисията от 14 октомври 2021 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на калциев силицид с произход от Китайската народна република

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1812 на Комисията от 14 октомври 2021 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои системи от графитни електроди с произход от Китайската народна република

62

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1813 на Комисията от 14 октомври 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/436 по отношение на хармонизираните стандарти за наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати, кранове, минни съоръжения и други машини, изготвени в подкрепа на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/27 на Комисията ( 1 )

109

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top