EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:360:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 360, 11 октомври 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 360

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
11 октомври 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1772 на Комисията от 28 юни 2021 година съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2021) 4800)  ( 1 )

1

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1773 на Комисията от 28 юни 2021 година съгласно Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2021) 4801)

69

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1774 на Съвета от 5 октомври 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1493 за даване на разрешение на Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

108

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1775 на Съвета от 5 октомври 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/789 за предоставяне на разрешение на Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

110

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1776 на Съвета от 5 октомври 2021 година за изменение на Решение 2009/791/ЕО за даване на разрешение на Федерална република Германия да продължи да прилага мярка за дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

112

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1777 на Съвета от 5 октомври 2021 година за разрешаване на Италия да прилага намалени ставки за данъчно облагане върху газьола, използван за отопление, и върху електроенергията доставяни в община Кампионе д’Италия

115

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1778 на Съвета от 5 октомври 2021 година за предоставяне на разрешение на Федерална република Германия да прилага специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

117

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1779 на Съвета от 5 октомври 2021 година за изменение на Решение за изпълнение 2009/1013/ЕС за даване на разрешение на Република Австрия да продължи да прилага мярка за дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

120

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1780 на Съвета от 5 октомври 2021 година за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

122

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1781 на Съвета от 7 октомври 2021 година за спиране на прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Гамбия

124

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2021/1782 на Съвета от 8 октомври 2021 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

128

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top