EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 339, 24 септември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 339

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
24 септември 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1701 на Европейския парламент и на Съвета от 21 септември 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/2222 с цел удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на фиксираната транспортна връзка през Ламанша ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1702 на Комисията от 12 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на допълнителни елементи и подробни правила за набора от показатели по InvestEU

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1703 на Комисията от 13 юли 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 по отношение на ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на продукти от животински произход, съдържащи се в съставни продукти ( 1 )

29

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него ( 1 )

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1705 на Комисията от 14 юли 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане ( 1 )

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1706 на Комисията от 14 юли 2021 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с движението в рамките на Съюза на сухоземни животни и на яйца за люпене ( 1 )

56

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1707 на Комисията от 22 септември 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1708 на Комисията от 23 септември 2021 година за добавяне към риболовните квоти за 2021 г. на определени количества, удържани през 2020 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1709 на Комисията от 23 септември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 по отношение на еднаквите практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход ( 1 )

84

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1710 на Съвета от 21 септември 2021 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Специализирания комитет по координация в областта на социалната сигурност, създаден със Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, относно приемането на решение за изменение на приложенията към Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност

89

 

*

Решение (EC) 2021/1711 на Комисията от 23 септември 2021 година за назначаване на членове на комитета, подпомагащ Комисията при подбора на кандидати за изпълнение на задълженията на членове на международни инвестиционни съдилища и правораздавателни органи

123

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top