EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:286:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 286, 10 август 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 286

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
10 август 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1317 на Комисията от 9 август 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества олово в някои храни ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1318 на Комисията от 9 август 2021 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни, Решение 2008/968/ЕО за разрешаване пускането на пазара на масло от Mortierella alpina с богато съдържание на арахидонова киселина като нова хранителна съставка и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/484 за разрешаване на пускането на пазара на лакто-N-тетраоза като нова храна ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1319 на Комисията от 9 август 2021 година за разрешаване на промени в спецификациите на новата храна „масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum“ и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1320 на Съвета от 30 юли 2021 година за назначаване на заместник-член, предложен от Република Гърция, в Комитета на регионите

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1321 на Комисията от 6 август 2021 година за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса на Канада и Ирландия по отношение на СЕГ (нотифицирано под номер С(2021) 5789)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top