EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:274:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 274, 30 юли 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 274

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
30 юли 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1229 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 година относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 година относно презграничните плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст) ( 1 )

20

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1231 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан

32

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1232 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 година относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработване на лични и други данни за целите на борбата с онлайн сексуалното насилие над деца ( 1 )

41

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2021/1233 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави ( 1 )

52

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1234 на Съвета от 13 юли 2021 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

55

 

*

Споразумение между европейския съюз и кралство тайланд съгласно член xxviii от общото споразумение за митата и търговията (гатт) от 1994 г. Във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък clxxv на ес, вследствие на оттеглянето на обединеното кралство от европейския съюз

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top