EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:272:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 272, 30 юли 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 272

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
30 юли 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1241 на Съвета от 29 юли 2021 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1242 на Съвета от 29 юли 2021 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1243 на Комисията от 19 април 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно средствата за инсталиране на блокиращо устройство при употреба на алкохол в моторни превозни средства и за изменение на приложение II към посочения регламент ( 1 )

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1244 на Комисията от 20 май 2021 година за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартизирания достъп до информацията от бордовата диагностика и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство и изискванията и процедурите за достъп до информацията за сигурността на превозното средство

16

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1245 на Комисията от 23 юли 2021 година за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитено наименование за произход или защитено географско указание („Coteaux du Pont du Gard“ (ЗГУ)

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1246 на Комисията от 28 юли 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

30

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1247 на Комисията от 29 юли 2021 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от мандестробин във и върху грозде и ягоди ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1248 на Комисията от 29 юли 2021 година относно мерки за добра практика за разпространение на ветеринарни лекарствени продукти в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1249 на Съвета от 26 юли 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол № 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП (бюджетен ред 07 20 03 01 — „Социална сигурност“) ( 1 )

67

 

*

Решение (ЕС) 2021/1250 на Съвета от 26 юли 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол № 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП (Европейски фонд за отбрана) ( 1 )

69

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1251 на Съвета от 29 юли 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

71

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1252 на Съвета от 29 юли 2021 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

73

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top