EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:269:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 269, 28 юли 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 269

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
28 юли 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1223 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на техническите елементи на масивите от данни, на техническите формати за предаване на информацията, както и на подробните изисквания при докладите за качеството и на съдържанието на тези доклади във връзка с организирането на извадково изследване в област „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2022 година, по силата на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1224 на Комисията от 27 юли 2021 година относно подробните правила за условията за функциониране на уеб услугата и правилата за защита и сигурност на данните, приложими за уеб услугата, както и мерките за разработването и техническото изпълнение на уеб услугата, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение C(2019) 1230 на Комисията

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици ( 1 )

58

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2021/1226 на Комисията от 21 декември 2020 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение II към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите методи за оценка на шума ( 1 )

65

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1227 на Комисията от 27 юли 2021 година за изменение на признаването на DNV GL AS в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета

143

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top