EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:234:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 234, 2 юли 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 234

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
2 юли 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1077 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за създаване на Инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1078 на Комисията от 14 април 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021//523 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на инвестиционните насоки за фонд InvestEU

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1079 на Комисията от 24 юни 2021 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2019/880 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането и вноса на движими културни ценности

67

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 16, 37 и 41 и международни стандарти за финансовo отчитане 1, 3 и 9 ( 1 )

90

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1081 на Комисията от 28 юни 2021 година за изменение на Решение (ЕС) 2018/1220 относно процедурния правилник на експертната комисия, посочена в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета

99

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) [2021/1074] на Европейската централна банка от 18 юни 2021 година относно временното изключване на някои експозиции към централни банки от мярката за общата експозиция предвид пандемията от COVID-19 и за отмяна на Решение (ЕС) 2020/1306 (ЕЦБ/2021/27) ( OB L 230 I, 30.6.2021 г. )

102

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top