EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:229:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 229, 29 юни 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 229

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
29 юни 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1061 на Комисията от 28 юни 2021 година за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1062 на Комисията от 28 юни 2021 година за поправка на текста на шведски език на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1063 на Комисията от 28 юни 2021 година за одобряване на алкил(C12-16)диметилбензиламониевия хлорид като активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 3 и 4 ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1064 на Комисията от 28 юни 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/520 по отношение на конфигурацията на идентификационния код на животните с оглед на проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни за Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия ( 1 )

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1065 на Съвета от 28 юни 2021 година за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

11

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1066 на Съвета от 28 юни 2021 година за изменение на Решение 2013/354/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

13

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top