EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:218:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 218, 18 юни 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 218

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
18 юни 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/986 на Комисията от 29 април 2021 година за одобрение на Решението на Агенцията за снабдяване към Европейската общност за атомна енергия във връзка с приемане на новия Правилник на Агенцията за определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали (нотифицирано под номер C(2021)2893)

1

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/987 на Комисията от 16 юни 2021 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на определени разходи, извършени от Обединеното кралство по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2021) 4114)

3

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/988 на Комисията от 16 юни 2021 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2021) 4118)

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/989 на Комисията от 17 юни 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2021) 4257)  ( 1 )

41

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия за приемане на Правилник на Агенцията относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали и за отмяна на Правилника на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия от 5 май 1960 г., изменен с Регламент от 15 юли 1975 г.

56

 

*

Правилник на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top