EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:197:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 197, 4 юни 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 197

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
4 юни 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/895 на Комисията от 24 февруари 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с намесата по отношение на продуктите ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/896 на Комисията от 24 февруари 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителната информация за целите на сближаването на надзорната отчетност ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/897 на Комисията от 4 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта на надзорната отчетност пред компетентните органи и сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/898 на Комисията от 28 май 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Salată cu icre de știucă de Tulcea“ (ЗГУ)

67

 

*

Регламент (ЕС) 2021/899 на Комисията от 3 юни 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на преходните мерки за износа на месокостно брашно като гориво за горене ( 1 )

68

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/900 на Комисията от 3 юни 2021 година за разрешаване на промяна в условията на употреба на новата храна „галактоолигозахарид“ съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

71

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/901 на Комисията от 3 юни 2021 година за поправка на текста на шведски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията

75

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/902 на Комисията от 3 юни 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

76

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2021/903 на Комисията от 3 юни 2021 година за изменение на Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфични гранични стойности за анилин в някои детски играчки ( 1 )

110

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/904 на Съвета от 3 юни 2021 година за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово* (EULEX KOSOVO)

114

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top