EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:194:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 194, 2 юни 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
2 юни 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/880 на Комисията от 5 март 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за проследимост, ветеринарно-здравните изисквания и изискванията за сертифициране при движението в рамките на Съюза на зародишни продукти от определени отглеждани сухоземни животни ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/881 на Комисията от 23 март 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/882 на Комисията от 1 юни 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на сушени ларви на Tenebrio molitor като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/883 на Комисията от 1 юни 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза ( 1 )

22

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2021/884 на Комисията от 8 март 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на освобождаването за употребата на живак в електрически ротационни съединители за интраваскуларно ултразвуково образно изследване ( 1 )

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/885 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве

40

 

*

Решение (ЕС) 2021/886 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Естония – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top