EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:160:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 160, 7 май 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 160

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
7 май 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/743 на Съвета от 6 май 2021 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/744 на Комисията от 6 май 2021 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати през периода 31 март 2021 г. – 29 юни 2021 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 на Комисията от 6 май 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срокoвете на одобренията на активните вещества алуминиев амониев сулфат, алуминиев силикат, бефлубутамид, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, калциев карбонат, каптан, въглероден диоксид, цимоксанил, диметоморф, етефон, екстракт от чаено дърво, фамоксадон, остатъчни вещества от дестилация на мазнини, мастни киселини C7 — C20, флумиоксазин, флуоксастробин, флурохлоридон, фолпет, форметанат, гиберелинова киселина, гиберелини, хептамалоксилоглюкан, хидролизирани протеини, железен сулфат, метазахлор, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, растителни масла/масло от рапично семе, калиев хидрогенкарбонат, пропамокарб, протиоконазол, кварцов пясък, рибено масло, обонятелни репеленти от животински или растителен произход/овча мас, S-метолахлор, феромони на люспокрили с права верига, тебуконазол и уреa ( 1 )

89

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2021/746 на Комисията от 6 май 2021 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО по отношение на протоколите за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове, и за изменение на Директива 2003/90/ЕО по отношение на някои ботанически наименования на растения ( 1 )

94

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/747 на Съвета от 3 май 2021 година за назначаване на четирима членове и девет заместник-членове, предложени от Румъния, в Комитета на регионите

104

 

*

Решение (ОВППС) 2021/748 на Съвета от 6 май 2021 година относно участието на Канада в проект „Военна мобилност“ по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)

106

 

*

Решение (ОВППС) 2021/749 на Съвета от 6 май 2021 година относно участието на Кралство Норвегия в проект „Военна мобилност“ по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)

109

 

*

Решение (ОВППС) 2021/750 на Съвета от 6 май 2021 година относно участието на Съединените американски щати в проект „Военна мобилност“ по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)

112

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2021/751 на Съвета от 6 май 2021 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

115

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top