EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:146:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 146, 29 април 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 146

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
29 април 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/703 на Съвета от 26 април 2021 година за изменение на Регламенти (ЕС) 2021/91 и (ЕС) 2021/92 по отношение на определени възможности за риболов за 2021 г. във води на Съюза и води извън Съюза

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/704 на Комисията от 26 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/196 на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

70

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/705 на Комисията от 28 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 333/2007 по отношение на изисквания брой точкови проби и критериите за оценка на някои методи за анализ ( 1 )

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност ( OB L 347, 11.12.2006 г. ) (Специално издание на български език, глава 09, том 003, стр. 7)

78

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки ( OB L 311, 7.12.2018 г. )

79

 

*

Поправка на Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране ( OB L 189, 22.7.2010 г. )

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top