EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:131:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 131, 16 април 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 131

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
16 април 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/614 на Комисията от 7 април 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Bayramiç Beyazı“ (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/615 на Комисията от 7 април 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Taşköprü Sarımsağı“ (ЗНП)

3

 

*

Регламент (ЕС) 2021/616 на Комисията от 13 април 2021 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от беналаксил, беналаксил-М, дихлобенил, флуопиколид, прохиназид и пиридалил във или върху определени продукти ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/617 на Комисията от 14 април 2021 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/2235 и (ЕС) 2020/2236 по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати и на ветеринарни здравни/официални сертификати за въвеждане в Съюза на определени водни животни и продукти от животински произход ( 1 )

41

 

*

Регламент (ЕС) 2021/618 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диклофоп, флуопирам, ипконазол и тербутилазин във или върху определени продукти ( 1 )

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/619 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/2235, (ЕС) 2020/2236 и (ЕС) 2021/403 по отношение на преходните разпоредби за използването на ветеринарни здравни сертификати, ветеринарни здравни/официални сертификати и официални сертификати ( 1 )

72

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията от 15 април 2021 година за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с одобряването на статута „свободен от болест“ и на липсата на имунизационен статут на някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на определени болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на тези болести от списъка ( 1 )

78

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/621 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията имидаклоприд по отношение на максимално допустимата стойност на остатъчните количества в храни от животински произход ( 1 )

120

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/622 на Комисията от 15 април 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните образци за докладване, указанията и методиката за докладване относно минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения ( 1 )

123

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/623 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

137

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/624 на Съвета от 12 април 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията между Европейската икономическа общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за общ транзитен режим, по отношение на измененията на допълнения I и III към посочената Конвенция

168

 

*

Решение (EC, Евратом) 2021/625 на Комисията от 14 април 2021 година за създаване на мрежа от първични дилъри и определяне на критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки за целите на дейностите по заемане на средства от Комисията от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия

170

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/626 на Комисията от 14 април 2021 година за създаване на портала InvestEU и определяне на неговите технически спецификации

183

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/627 на Комисията от 15 април 2021 година за определяне на правила за поддържане на и достъп до регистрите в Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета

187

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top