EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:129:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 129, 15 април 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 129

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
15 април 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията от 7 април 2021 година за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/606 на Комисията от 14 април 2021 година за изменение на приложение I, приложения IV—XIII и приложение XVI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 по отношение на вписванията за Беларус, за Обединеното кралство и за подчинените на Британската корона територии Гърнзи, остров Ман и Джърси в списъците на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека ( 1 )

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/607 на Комисията от 14 април 2021 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република, чийто обхват е разширен, за да се обхване вносът на лимонена киселина, изпращана от Малайзия, независимо дали е декларирана с произход от Малайзия, след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

73

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/608 на Комисията от 14 април 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

119

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/609 на Комисията от 14 април 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/439 по отношение на хармонизираните стандарти за опаковки за окончателно стерилизиране на медицински изделия и стерилизация на продукти за здравеопазването

150

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/610 на Комисията от 14 април 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/437 по отношение на хармонизираните стандарти за медицински превозни средства и техните съоръжения, апарати за анестезия и дишане, биологично оценяване на медицински изделия, опаковки за окончателно стерилизиране на медицински изделия, стерилизация на продукти за здравеопазването, клинично изпитване на медицински изделия върху хора, неактивни хирургически имплантати, медицински изделия, използващи животински тъкани и техните производни, електроакустика и електромедицински апарати

153

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/611 на Комисията от 14 април 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/438 по отношение на хармонизираните стандарти за биологично оценяване на медицински изделия, опаковки за окончателно стерилизиране на медицински изделия, стерилизация на продукти за здравеопазването и клинично изпитване на медицински изделия върху хора

158

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 509/2012 на Съвета от 15 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия ( OB L 156, 16.6.2012 г. )

161

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/488 на Комисията от 22 март 2021 година за изменение на решения за изпълнение (ЕС) 2020/174 и (ЕС) 2020/1167 по отношение на използването на одобрените иновативни технологии в някои леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, способни да работят с втечнен нефтен газ, сгъстен природен газ и E85 ( OB L 100, 23.3.2021 г. )

162

 

*

Поправка на Решение 2011/731/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно сключването, от името на Европейската общност, на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. ( OB L 294, 12.11.2011 г. )

163

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози ( OB L 249, 31.7.2020 г. )

164

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top