EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:091:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 091, 17 март 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 91

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
17 март 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/457 на Комисията от 13 януари 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 по отношение на дерогация от задължението на търговците на едро да дезактивират индивидуалния идентификационен белег на продуктите, изнасяни за Обединеното кралство ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/458 на Комисията от 10 март 2021 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou) (ЗГУ)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/459 на Комисията от 16 март 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобряване на активното вещество фенпиразамин ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/460 на Комисията от 16 март 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Украйна в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/461 на Комисията от 16 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата за получаване на заявленията за признаване на контролните и надзорните органи за целите на равностойността в рамките на режима за внос на биологични продукти въз основа на Регламент (ЕО) № 834/2007 ( 1 )

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top