EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:077:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 077, 5 март 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 77

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
5 март 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (Евратом) 2021/390 на Съвета от 20 февруари 2020 година за одобряване на сключването от Европейската комисия на споразумение между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Република Индия за сътрудничество в научноизследователската и развойната дейност в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/391 на Съвета от 4 март 2021 за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/392 на Комисията от 4 март 2021 година за мониторинг и докладване на данни, свързани с емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и от леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1014/2010, (ЕС) № 293/2012, (ЕС) 2017/1152 и (ЕС) 2017/1153 на Комисията ( 1 )

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/393 на Съвета от 1 март 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, създаден по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство, във връзка с изменения на глава IIa от Протокол № 10 към Споразумението и приложения I и II към този протокол, относно опростяване на проверките и формалностите по отношение на превоза на стоки

27

 

*

Решение (ОВППС) 2021/394 на Съвета от 4 март 2021 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

29

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/395 на Комисията от 4 март 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/668 по отношение на хармонизираните стандарти за електростатичните свойства на защитното облекло, за защитното облекло за пожарникари и мотоциклетисти, за защитното облекло за сноуборд, за защитното облекло, носено от оператори, използващи течни пестициди, и от работници, изложени на тяхното въздействие, за облеклото с повишена видимост за ситуации със сpеден pиск, за екипировката за алпинизъм и спортно катерене и за защитното облекло срещу опасност от топлина при електрическа дъга

35

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2151 на Комисията от 17 декември 2020 година за определяне на правила за хармонизираните спецификации относно маркировката на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението към Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ( OB L 428, 18.12.2020 г. )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top