EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:074:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 074, 4 март 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 74

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
4 март 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/381 на Комисията от 25 февруари 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Escavèche de Chimay“ (ЗГУ)

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/382 на Комисията от 3 март 2021 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните по отношение на управлението на хранителните алергени, преразпределянето на храните и културата на безопасност на храните ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2021/383 на Комисията от 3 март 2021 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо списък на коформулантите, които не са одобрени за включване в продукти за растителна защита ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/384 на Комисията от 3 март 2021 година относно допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2019/1335 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2019/17) ( OB L 208, 8.8.2019 г. )

35

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19) ( OB L 199, 26.7.2019 г. )

38

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2019/671 на Европейската централна банка от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7) ( OB L 113, 29.4.2019 г. )

56

 

*

Поправка на Насоки (ЕС) 2020/496 на Европейската централна банка от 19 март 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2020/15) ( OB L 106, 6.4.2020 г. )

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top