EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:040:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 040, 4 февруари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 40

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
4 февруари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/125 на Комисията от 28 януари 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Huile de noix du Périgord“ (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/126 на Комисията от 28 януари 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Rudarska greblica“ (ЗГУ)

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/127 на Комисията от 3 февруари 2021 година за определяне на изискванията за въвеждането на територията на Съюза на дървен опаковъчен материал, използван при транспорта на определени стоки с произход от някои трети държави, и за фитосанитарните проверки по отношение на този материал, както и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1137

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/128 на Комисията от 3 февруари 2021 година за установяване на наличното нетно салдо за разходите по линия на ЕФГЗ

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/129 на Комисията от 3 февруари 2021 година за подновяване на одобрението на активното вещество екстракт от чесън в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/130 на Комисията от 3 февруари 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Обединеното кралство в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/131 на Комисията от 3 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане ( OB L 174, 3.6.2020 г. )

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top