EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:034:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 034, 1 февруари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 34

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
1 февруари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/99 на Съвета от 25 януари 2021 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (Евратом) 2021/100 на Съвета от 25 януари 2021 година за създаване на специална финансова програма за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013

3

 

*

Регламент (ЕС) 2021/101 на Съвета от 25 януари 2021 година за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/102 на Съвета от 25 януари 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/103 на Комисията от 29 януари 2021 година за неодобряване на въглероден диоксид като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 19 ( 1 )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top