EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 031, 29 януари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
29 януари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/90 на Съвета от 28 януари 2021 година за определяне за 2021 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/91 на Съвета от 28 януари 2021 година за определяне на възможностите за риболов за 2021 г. и 2022 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза

20

 

*

Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета от 28 януари 2021 година за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза

31

 

*

Регламент (ЕС) 2021/93 на Комисията от 25 януари 2021 година за забрана на риболова на херинга във водите на Съюза, фарьорските, норвежките и международните води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на Полша

193

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/94 на Комисията от 27 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

196

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията от 28 януари 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки

198

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/96 на Комисията от 28 януари 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на натриева сол на 3’-сиалиллактоза като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

201

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/97 на Комисията от 28 януари 2021 година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) 2015/640 по отношение на въвеждането на нови допълнителни изисквания за летателна годност

208

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/98 на Комисията от 28 януари 2021 година за неодобряване на есбиотрин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

214

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top