EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:029:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 029, 28 януари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 29

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
28 януари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/77 на Комисията от 27 януари 2021 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/78 на Комисията от 27 януари 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 за въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на някои мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/79 на Комисията от 27 януари 2021 година за неодобряване на активното вещество топрамезон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/80 на Комисията от 27 януари 2021 година за неодобряване на въглеродния диоксид като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/81 на Комисията от 27 януари 2021 година за одобряване на основното вещество екстракт от луковици от Allium cepa L. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/82 на Комисията от 27 януари 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на натриева сол на 6’-сиалиллактоза като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/83 на Комисията от 27 януари 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 по отношение на извършването на официален контрол и други официални дейности от специално оправомощени физически лица и периода на прилагане на временните мерки ( 1 )

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/84 на Съвета от 25 януари 2021 година

25

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/85 на Комисията от 27 януари 2021 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Съединените американски щати по отношение на централните контрагенти, които са лицензирани от и са под надзора на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ, с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top