EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:026:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 026, 26 януари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 26

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
26 януари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/58 на Комитета по политика и сигурност от 14 януари 2021 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2021)

1

 

*

Решение (ОВППС) 2021/59 на Комитета по политика и сигурност от 14 януари 2021 година за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2021)

3

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/60 на Комисията от 22 януари 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1111 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2021) 150)  ( 1 )

5

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/61 на Комисията от 22 януари 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от единичните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2021) 255)  ( 1 )

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/62 на Комисията от 22 януари 2021 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2021) 260)  ( 1 )

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/63 на Комисията от 22 януари 2021 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 (MON-89Ø34-3), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2021) 261)  ( 1 )

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/64 на Комисията от 22 януари 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2021) 266)  ( 1 )

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/65 на Комисията от 22 януари 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2021) 268)  ( 1 )

37

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/66 на Комисията от 22 януари 2021 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2021) 285)  ( 1 )

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/67 на Комисията от 22 януари 2021 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17-3), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2021) 286)  ( 1 )

50

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/68 на Комисията от 25 януари 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1809 относно определени защитни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2021) 482)  ( 1 )

56

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Управителния комитет на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамката на дейностите, осъществявани от Агенцията

116

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top