EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:023:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 023, 25 януари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
25 януари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/48 на Съвета от 22 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/49 на Съвета от 22 януари 2021 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/50 на Комисията от 22 януари 2021 година за разрешаване на разширяването на употребата и промяна в спецификациите на новата храна „смес от 2’-фукозиллактоза/дифукозиллактоза“ и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/51 на Комисията от 22 януари 2021 година за разрешаване на промяна в условията на употреба на новата храна транс-Резвератрол съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/52 на Комисията от 22 януари 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, флутоланил, мекопроп-P, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/53 на Комисията от 22 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/54 на Съвета от 22 януари 2021 година за изменение на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

18

 

*

Решение (ОВППС) 2021/55 на Съвета от 22 януари 2021 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top