EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:011:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 011, 14 януари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 11

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
14 януари 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/24 на Комисията от 13 януари 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Обединеното кралство в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/25 на Комисията от 13 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16 ( 1 )

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/26 на Съвета от 12 януари 2021 година за допълнително удължаване на временната дерогация от Процедурния правилник на Съвета, въведена с Решение (ЕС) 2020/430 и удължена с решения (ЕС) 2020/556, (ЕС) 2020/702, (ЕС) 2020/970, (ЕС) 2020/1253 и (ЕС) 2020/1659 с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от COVID-19 в Съюза

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1577 на Комисията от 21 септември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( OB L 361, 30.10.2020 г. )

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top