EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:438:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 438, 28 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 438

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
28 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2202 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и подчинените на Британската корона територии в списъка на трети страни, територии, зони или части, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на пратки с аквакултури ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2203 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и подчинените на Британската корона територии в списъка на трети държави и части от територията на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с еднокопитни животни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2204 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и подчинените на Британската корона територии в списъците на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на някои животни и прясно месо ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2205 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и подчинената на Британската корона територия Гърнзи в списъка от трети страни, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат въвеждани или да преминават транзитно през Съюза пратки от домашни птици и продукти от домашни птици ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2206 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009 по отношение на вписването за Обединеното кралство в списъка на третите страни или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на месо от диви животни от семейство зайци, диви сухоземни бозайници и от отглеждани във ферми зайци ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2207 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и подчинените на Британската корона територии в списъка на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2208 на Комисията от 22 декември 2020 година за включване на Обединеното кралство като трета страна, от която е разрешен вносът в Съюза на пратки сено и слама ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2209 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение приложения I, II и III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и за подчинените на Британската корона територии в списъка на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2210 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията относно защитената зона в Северна Ирландия и забраните и изискванията за въвеждането в Съюза на растения, растителни продукти и други обекти от Обединеното кралство ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2211 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на Обединеното кралство

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2212 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса по отношение на СЕГ на Обединеното кралство и подчинената на Британската корона територия Джърси (нотифицирано под номер С(2020) 9453)  ( 1 )

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2213 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписванията за Обединеното кралство и подчинените на Британската корона територии в списъка на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пратки от определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2020) 9547)  ( 1 )

48

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2214 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2012/137/ЕС по отношение на вписването за Обединеното кралство в списъка на третите страни или части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете (нотифицирано под номер С(2020) 9551)  ( 1 )

51

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2215 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС по отношение на вписванията за Обединеното кралство и някои подчинени на Британската корона територии в списъка на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2020) 9552)  ( 1 )

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2216 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложение I към Решение 2006/168/ЕО по отношение на вписването за Обединеното кралство и някои подчинени на Британската корона територии в списъка на трети страни, от които е разрешен вносът в Съюза на ембриони от едър рогат добитък ( 1 )

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2217 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС по отношение на вписването за Обединеното кралство в списъците на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (нотифицирано под номер С(2020) 9554)  ( 1 )

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2218 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложението към Решение 2011/163/ЕС по отношение на одобряването на представените от Обединеното кралство и подчинените на Британската корона територии планове за мониторинг на остатъците (нотифицирано под номер С(2020) 9556)  ( 1 )

63

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2219 на Комисията от 22 декември 2020 година относно еквивалентността на произведените в Обединеното кралство зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена, посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове (нотифицирано под номер С(2020) 9590)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top