EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:437:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 437, 28 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 437

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
28 декември 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2221 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на допълнителните средства и уредбата за изпълнение с цел оказване на помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

30

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2222 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година относно някои аспекти на безопасността на железопътния транспорт и свързаността по отношение на трансграничната инфраструктура, свързваща Съюза и Обединеното кралство чрез фиксираната транспортна връзка през Ламанша ( 1 )

43

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2223 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите

49

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2224 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година относно общи правила за гарантиране на основна свързаност на автомобилния превоз на товари и пътници след края на преходния период, посочен в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия ( 1 )

74

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки след края на преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия ( 1 )

86

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на изтичането на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия ( 1 )

97

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2227 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции, извършвани от риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

102

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/2228 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.)

108

 

*

Решение (ЕС) 2020/2229 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 ( 1 )

116

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2230 на Съвета от 18 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

120

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2231 на Съвета от 18 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

135

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/2232 на Съвета от 22 декември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, във връзка с приемането на решение за съставяне на списък от 25 лица, които желаят и могат да изпълняват функциите на членове на арбитражен състав съгласно Споразумението, и на резервен списък на лицата, които желаят и могат да изпълняват функциите на назначени от Съюза членове на арбитражен състав съгласно Споразумението

182

 

*

Решение (ЕС) 2020/2233 на Съвета от 23 декември 2020 година относно заделянето на средствата, произтичащи от обратните потоци по Инвестиционния механизъм за АКТБ от операции по линия на 9-ия, 10-ия и 11-ия Европейски фонд за развитие

188

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top