EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 434, 23 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 434

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
23 декември 2020 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/2189 на Съвета от 18 декември 2020 година за предоставяне на разрешение на Нидерландия да въведе специална мярка за дерогация от членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2190 на Комисията от 29 октомври 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 по отношение на официалния контрол на граничния контролен пункт, през който стоките напускат Съюза, и на някои разпоредби относно транзита и претоварването ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2191 на Комисията от 20 ноември 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на сроковете за подаване на обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване при морски транспорт от и за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Англо-нормандските острови и остров Ман

8

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2192 на Комисията от 7 декември 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2193 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на изискванията за компетентността на летателните екипажи и методите на обучение и по отношение на докладването, анализа и последващите действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2194 на Комисията от 16 декември 2020 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Milas Zeytinyağı“ (ЗНП)

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2195 на Комисията от 16 декември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Monti Iblei“ (ЗНП)

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2196 на Комисията от 17 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2197 на Комисията от 21 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

50

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2198 на Комисията от 22 декември 2020 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1628 за въвеждане на последващо наблюдение от страна на Съюза на вноса на възобновяем етанол за гориво

52

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2020/2199 на Комитета по политика и сигурност от 8 декември 2020 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2200 на Комисията от 17 декември 2020 година за удължаването на сроковете за събирането на изявления за подкрепа за някои европейски граждански инициативи съгласно Регламент (ЕС) 2020/1042 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2020) 9226)

56

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2020/2201 на Комисията от 22 декември 2020 година за назначаване на някои членове и техните заместници в управителния съвет на мрежата и на европейското звено за координация при кризи в авиацията във връзка с мрежовите функции за управление на въздушното движение ( 1 )

59

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение № 19-2020 на Сметната палата от 14 декември 2020 година относно изменението на член 19 от нейния Процедурен правилник

66

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Препоръка № 1/2020 на Митническия комитет по Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, от 8 декември 2020 година по отношение на прилагането на член 27 от Протокола относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top