EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 431, 21 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 431

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
21 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2153 на Комисията от 7 октомври 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета по отношение на категориите лични данни с оперативно значение и категориите субекти на данни, чиито лични данни с оперативно значение могат да се обработват от Европейската прокуратура в индекса на делата

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2154 на Комисията от 14 октомври 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания и изискванията за сертифициране и уведомяване във връзка с движението в рамките на Съюза на продукти от животински произход от сухоземни животни ( 1 )

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2155 на Комисията от 14 октомври 2020 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез създаването на незадължителна обща схема на Европейския съюз за оценяване на подготвеността на сградите за интелигентно управление ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2156 на Комисията от 14 октомври 2020 година за подробно посочване на техническите условия за ефективното прилагане на незадължителна обща схема на Съюза за оценяване на подготвеността на сградите за интелигентно управление ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2157 на Комисията от 14 декември 2020 година за одобрение на изменения на равнището на Съюза на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание („Montello — Colli Asolani“ (ЗНП)

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2158 на Комисията от 14 декември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Chabichou du Poitou“ (ЗНП)

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2159 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

34

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2160 на Комисията от 18 декември 2020 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози) ( 1 )

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2161 на Комисията от 18 декември 2020 година за започване на разследване във връзка с евентуалното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/915 върху вноса на някои видове алуминиево фолио на рула с произход от Китайската народна република чрез внос на някои видове алуминиево фолио на рула, изпращано от Тайланд, независимо дали е декларирано с произход от Тайланд, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2162 на Комисията от 18 декември 2020 година за започване на разследване във връзка с евентуалното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/271 върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република чрез внос на някои видове алуминиево фолио, изпращано от Тайланд, независимо дали е декларирано с произход от Тайланд, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2163 на Комисията от 18 декември 2020 година относно прилагането в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия на правилата за произход, определени в преференциалните търговски режими на Съюза

55

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2020/2164 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2020 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2165 на Комисията от 9 декември 2020 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималните стандарти за качество на данните и техническите спецификации за въвеждане на снимки и дактилоскопични данни в Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки и връщането (нотифицирано под номер С(2020) 8599)

61

 

*

Решение (ЕС) 2020/2166 на Комисията от 17 декември 2020 година за установяване на подлежащите на разпределяне чрез търг дялове на държавите членки за периода 2021—2030 г. в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии (нотифицирано под номер C(2020) 8945)  ( 1 )

66

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2167 на Комисията от 17 декември 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1918 относно някои предпазни мерки по отношение на болестта хронично линеене, посредством удължаване на срока на прилагането му (нотифицирано под номер C(2020) 8802)  ( 1 )

70

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2168 на Комисията от 17 декември 2020 година относно съответствието на съвместното предложение, внесено от заинтересованите държави членки за продължаване на Северноморско-Балтийския коридор за железопътен товарен превоз, с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (нотифицирано под номер C(2020) 8919)

72

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2020/2169 на Съвета от 17 декември 2020 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top