EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:423:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 423, 15 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 423

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
15 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2079 на Комисията от 8 декември 2020 година за одобрение на изменение на продуктовата спецификация на регистрирано географско указание на спиртна напитка (Münchener Kümmel)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2080 на Комисията от 9 декември 2020 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2081 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на мастилата за татуировки или перманентен грим ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2082 на Комисията от 14 декември 2020 година за определяне на среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2116

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2083 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Япония в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни или да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2084 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2085 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2086 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 по отношение на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 за проверки чрез мониторинг във връзка със заявленията за помощ по свързани с площ схеми за помощ и исканията за плащане по свързани с площ мерки за подпомагане

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2087 на Комисията от 14 декември 2020 година за неподновяване на одобрението на активното вещество манкоцеб в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

50

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2020/2088 на Комисията от 11 декември 2020 година за изменение на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на етикетирането на алергенните аромати в детските играчки ( 1 )

53

 

*

Директива (ЕС) 2020/2089 на Комисията от 11 декември 2020 година за изменение на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за алергенни аромати в детските играчки ( 1 )

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2020/2090 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60)

62

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2020/2091 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/61)

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top